HOME
AANBOD THEMA'S NIEUWS PROFIEL CONTACT

AANBOD

Individuele begeleiding

Groepen

Workshops en lezingen

Overig


Organisatiewerk 

Binnen organisaties combineert Nanske haar bedrijfskundige achtergrond met een fijne afstemming op mensen en wat er in de onderstroom leeft.
Afhankelijk van de vraag krijgt haar bijdrage vorm in een inspiratiedag, een ontwikkeltraject of een vernieuwingsimpuls. Steeds wordt de vraag bewaakt; 'Is dit van wezenlijk belang, gaat het hier om de essentie van wat we graag willen?' Dit combineert Nanske met het organiseren van de praktische uitwerking daarvan.

Voorbeelden;
Inspiratiedag voor 40 medewerkers van kinderopvangorganisatie KCZ.
Begeleiding van Stichting Behandelwijzer om de verstoorde relaties weer te schonen en nieuw perspectief te ontwikkelen.
Doorvoeren van veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van; 
       -   Marketing, sociale media en blogs
       -   Ontwikkeling websites voor het ITIP
       -   Productie en promotie dvd 'Het geschenk van je dromen'
       -   Organisatie van evementen: dromenconferentie, ITIP alumnidag, ITIP festival


Vrijwilligerswerk

  -  Voorzitter MR St. Martinusschool Bussloo
  -  Stichting Kameroen Werkt
  -  Hoogstambrigage Voorst en omstreken


 

Waar veel licht is
valt ook diepe schaduw.

Johann Wolfgang von Goethe
 


© Lichtsein